WHOAAH!
Ekeberg consulting


Hvem er WHOAAH! egentlig?

Artikler

Under utvikling!Kontakt
Public Key

WHOAAH! tilbyr konsulenttjenester knyttet til immaterialrett, spesielt innen patentering av datamaskinrelaterte oppfinnelser, forvaltning av immaterielle rettigheter, samt strategiutvikling og metodeutvikling i forbindelse med utnyttelse av slike rettigheter.

WHOAAH! kan også bistå i forbindelse med forhandlinger og rettslige tvister knyttet til det immaterialrettslige området. WHOAAH! gir imidlertid ikke ren juridisk bistand, og i forbindelse med rettslige tvister vil det normalt være en forutsetning at våre tjenester er i forståelse med eller via advokat.

WHOAAH! kan tilby tjenester knyttet til kursvirksomhet og kompetanseoppbygging innen patentrett og patentering generelt og spesielt på områder som patentering og annen beskyttelse av dataprogrammer, forretningsmetoder og e-handel.